Therapie voor chronische klachten

Als uw lichamelijke klachten langer dan drie maanden aanhouden zonder dat daar een duidelijke medische oorzaak voor is, wordt er gesproken van chronische klachten. Chronische (pijn)klachten kunnen een grote negatieve invloed hebben op uw leven en vragen om een multidisciplinaire aanpak. Hierbij wordt aandacht geschonken aan biologische, psychologische en sociale factoren. Gelukkig kan Mensendieck-therapie uitkomst bieden. Lees hier meer over therapie voor chronische klachten bij Amstelveen Mensendieck.

Multidisciplinaire aanpak

Chronische klachten vragen om een multidisciplinaire aanpak, waarbij u mogelijk verschillende specialisten en hulpverleners moet inschakelen. Een combinatie van lichamelijk onderzoek, medicatie en psychosociale hulpverlening biedt vaak de beste combinatie. De precieze aanpak hangt natuurlijk af van uw persoonlijke klachten en achtergrond. Bij Amstelveen Mensendieck adviseren wij u graag over de mogelijkheden en kunnen wij u waar nodig doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Verandering van hersenen en ruggenmerg
Heftige en/of langdurige pijnprikkels kunnen ervoor zorgen dat uw hersenen en ruggenmerg structureel veranderen, en juist gevoeliger worden voor deze pijn. U kunt bijvoorbeeld overgevoelig worden voor normale prikkels, en deze daardoor ook als pijn ervaren. Ook het steeds weer herinneren van de doorgemaakte pijn kan deze pijn keer op keer weer terugbrengen.

Biopsychosociale factoren

Chronische klachten hebben niet alleen lichamelijke oorzaken en consequenties, maar hangen ook nauw samen met psychologische en sociale factoren. Daarom wordt voor het biopsychosociale model gekozen bij de aanpak van uw klachten. Dit model heeft drie aspecten:

  • Biologisch. In sommige gevallen is de lichamelijke oorzaak van uw klachten nog aanwezig, bijvoorbeeld als deze samenhangen met diabetes of het permanent vastzetten van rugwervels.
  • Psychologisch. Hoe gaat u om met uw klachten? Ontziet u het lichaamsdeel omdat u bang bent voor pijn? Het vermijden van het normale gebruik van een lichaamsdeel van klachten verergeren en zelfs nieuwe klachten veroorzaken in andere lichaamsdelen (die vaak moeten compenseren voor uw veranderde houding en gedrag).
  • Sociaal. Chronische klachten kunnen een grote invloed hebben op uw werk en sociale leven. Door minder afleiding, toenemende gelatenheid en uitgebreide lichamelijke onderzoeken kunnen uw klachten soms zelfs verergeren.


Heeft u last van chronische klachten en wilt u meer weten over de mogelijkheden voor therapie in Amstelveen? Neem vrijblijvend contact op met Amstelveen Mensendieck.

0
Feed