Mimetherapie bij aangezichtsverlamming

Als u aangezichtsverlamming (facialisparese) heeft, kunnen therapeutische oefeningen u helpen de spieren in uw gezicht weer beter te leren bewegen. Door de symmetrie van uw gezicht te verbeteren, wordt het makkelijker om te praten, eten en drinken, en om verschillende emoties uit te drukken. Met behulp van mimetherapie (ook wel 'revalidatie van de mimiek' genoemd) helpt uw fysiotherapeut van Amstelveen Mensendieck u de controle over uw gezicht weer (deels) terug te krijgen. Hier leest u meer over wat u tijdens en na de behandelingen kunt verwachten.

Tijdens de mimetherapie

Elke reeks behandelingen start met een intakegesprek, waarin wordt onderzocht of mimetherapie geschikt is voor uw klachten. Ook krijgt u tijdens dit eerste gesprek meer uitleg over de inhoud van de behandelingen en uw 'huiswerk' – het is namelijk belangrijk om thuis regelmatig te oefenen. Mimetherapie bestaat gewoonlijk uit ongeveer acht behandelingen van 30-45 minuten.

Tijdens de behandeling leert u beter omgaan met uw aangezichtsverlamming en krijgt u diverse technieken aangereikt om uw gezicht beter te bewegen. Denk hierbij aan:


  • Het verschil leren voelen tussen spanning en ontspanning van de spieren
  • Massagetechnieken voor uw gezicht
  • Het ongewenst meebewegen van het aangetaste deel van uw gezicht leren beheersen
  • Oefeningen om uw voorhoofd, ogen, wangen, neus en mond beter te bewegen
  • Gezichtsuitdrukkingen oefenen
  • Het verbeteren van uw spraak
  • Het verbeteren van eten en drinken


Na de behandeling
Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat mimetherapie geen genezing biedt voor uw aangezichtsverlamming, maar u er beter mee leert om te gaan. De oefeningen helpen u om uw gezicht beter onder controle te krijgen en wij raden u aan om deze oefeningen regelmatig te blijven doen. Verder is het een goed idee om uw gezicht zoveel mogelijk te ontspannen en de bewegingen waar mogelijk klein en symmetrisch te houden. Het is geen goed idee om gekke bekken te trekken, omdat deze uw gezicht juist asymmetrisch maken. Door het advies van uw fysiotherapeut goed op te blijven volgen, zult u in het dagelijks leven beter kunnen omgaan met uw facialisparese en voelt u zich waarschijnlijk een stuk prettiger.

Heeft u vragen over mimetherapie of wilt u bespreken of deze vorm van fysiotherapie geschikt voor u kan zijn? Neem dan contact op met Amstelveen Mensendieck.

0
Feed